Konsultation.

Upphandling av tjänster

Vid upphandling av städ och servicetjänster kan det vara svårt att veta vad man ska tänka på eller vad man ska leta efter. Vi hjälper ditt företag att hitta anpassade lösningar efter era behov.

En grundlig analys är ett viktigt steg i upphandlingen. Målet är att täcka servicebehovet, uppfylla kvalitetskraven och säkerställa att inga onödiga inköpskostnader uppstår. Onödiga kostnader beror ofta på ett för ambitiöst arbetsschema där man ”överstädar?

Vi hjälper dig med hela processen kring upphandlingen och utvärderar alla inkomna anbud. Ett viktigt steg är att även granska leverantörerna som lämnat anbuden, detta gör vi åt dig.

Ett väl utformat avtal som inte lämnar utrymme för frågetecken är en självklarhet. Efter lång erfarenhet i branschen känner vi till fallgroparna och hjälper dig att undvika dessa.

Vi tillämpar INSTA 800 vilket är den nordiska standarden för mätning och utvärdering av städkvalitet.

Anpassade program för städ och service

Vi hjälper dig att skräddarsy ett städ och serviceprogram helt utifrån dina behov. Kvalitetskrav, behov, effektivitet och kostnadsbesparingar står i fokus.

Utbildad och engagerad personal

Det är alltid samma personal som utför städningen. Det finns upplärda vikarier som känner till lokalerna och arbetsinstruktionerna så att de kan ersätta vid sjukdom och semestrar.

Analys
 • Nuläge
 • Behov städtjänster
 • Behov kringtjänster
 • Kvalitetskrav
Upphandling
 • Föreskrifter
 • Formulär och dokument
 • ​Utvärdering av anbud
Avtal
 • Utformning
Uppföljning
 • Resultatutvärdering
 • ​Åtgärdsplan

Upphandling av tjänster

Vid upphandling av städ och servicetjänster kan det vara svårt att veta vad man ska tänka på eller vad man ska leta efter. Vi hjälper ditt företag att hitta anpassade lösningar efter era behov.

En grundlig analys är ett viktigt steg i upphandlingen. Målet är att täcka servicebehovet, uppfylla kvalitetskraven och säkerställa att inga onödiga inköpskostnader uppstår. Onödiga kostnader beror ofta på ett för ambitiöst arbetsschema där man ”överstädar?

Vi hjälper dig med hela processen kring upphandlingen och utvärderar alla inkomna anbud. Ett viktigt steg är att även granska leverantörerna som lämnat anbuden, detta gör vi åt dig.

Ett väl utformat avtal som inte lämnar utrymme för frågetecken är en självklarhet. Efter lång erfarenhet i branschen känner vi till fallgroparna och hjälper dig att undvika dessa.

Vi tillämpar INSTA 800 vilket är den nordiska standarden för mätning och utvärdering av städkvalitet.

Anpassade program för städ och service

Vi hjälper dig att skräddarsy ett städ och serviceprogram helt utifrån dina behov. Kvalitetskrav, behov, effektivitet och kostnadsbesparingar står i fokus.

Utbildad och engagerad personal

Det är alltid samma personal som utför städningen. Det finns upplärda vikarier som känner till lokalerna och arbetsinstruktionerna så att de kan ersätta vid sjukdom och semestrar.

Analys
 • Nuläge
 • Behov städtjänster
 • Behov kringtjänster
 • Kvalitetskrav
Upphandling
 • Föreskrifter
 • Formulär och dokument
 • ​Utvärdering av anbud
Avtal
 • Utformning
Uppföljning
 • Resultatutvärdering
 • ​Åtgärdsplan
För Privatpersoner
Rent & Fint Göteborg
 • 031-86 46 16
 • Victor Hasselblads Gata 11
  421 31 Västra Frölunda

Rent & Fint Alingsås
 • 0322-63 42 50
 • Norrlandsgatan 7
  441 57 Alingsås

Rent & Fint Malmö
 • 070-095 63 60
 • Industrigatan 39
  212 28 Malmö

Maila oss
 • info@rent-fint.se
ISO Certifierade

iso

Medlemmar i Almega

almega