Kvalitet.

Kvalitet

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall Rent & Fint bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitetsarbetet är en metod för verksamhetsutveckling både för kunder och medarbetare.

Rent & Fint är certifierade enligt den internationella standarden av kvalitetsmärkningssystemet ISO 9001:2008. Våra åtaganden följer vi upp med regelbundna kvalitetskontroller.

För att få tillfredställda kunder behöver vi nöjda, motiverade och engagerade medarbetare. Därför strävar vi efter att skapa rätt förutsättningar i arbetet. All vår personal skall vara ansvarsfulla & trivas på sin arbetsplats samt sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt arbete

Kvalitetspolicy

Att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar och föreslå de lösningar som är mest fördelaktiga för kundens verksamhet.

Leverera service med hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser.

Ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Ha god ordning och arbetsmiljö på vår arbetsplats.

Möjliggöra att åtgärder snabbt vidtas för att lösa problem, när något gått fel eller något oförutsett och oväntat inträffat.

Engagera oss för att lösa kundens problem så att varje kund blir en god referens.

Att ständigt sträva efter att förbättra Rent & Fints kvalitetssystem.