Rent & Fint-modellen®

Rent & Fint-modellen®

Bra städning bygger på ett genomtänkt sätt att arbeta. Det är också grundtanken bakom vår arbetsmodell, som vi praktiskt nog har döpt till Rent & Fint-modellen®.

Modellen beskriver våra löften till dig som kund, och bygger på fyra grundelement: Kunden i centrum, personalen, effektivitet och kärnvärden, samt uppföljning. Men vad innebär det då rent konkret?

Människan står i centrum. Du som kund kommer först av allt – dina behov, specifika krav och förväntningar. Men modellen tar även fasta på kompetensen, trivseln och utvecklingen hos våra egna medarbetare.

När det gäller det arbete som vi utför beskriver modellen ett standardiserat arbetssätt och tydliga kärnvärden i vår relation till dig som kund. Det gäller även i vår uppföljning, i form av kvalitetsmätningar, resultatutvärderingar och åtgärdsplaner.

På så sätt kan du känna dig extra trygg när du anlitar Rent & Fint.

För Privatpersoner
Rent & Fint Göteborg
 • 031-86 46 16
 • Victor Hasselblads Gata 11
  421 31 Västra Frölunda

Rent & Fint Alingsås
 • 0322-63 42 50
 • Norrlandsgatan 7
  441 57 Alingsås

Rent & Fint Malmö
 • 070-095 63 60
 • Industrigatan 39
  212 28 Malmö

Maila oss
 • info@rent-fint.se
ISO Certifierade

iso

Medlemmar i Almega

almega