Miljö.

Rent & Fint tar ansvar för miljön

Genom att uppfylla kraven för certifierat miljöledningssystem ISO 14001:2004, vill vi inom Rent & Fint strukturera och effektivisera vårt miljöarbete och samtidigt kunna visa för kunder, intressenter och allmänhet att vi effektivt och systematiskt arbetar med att minska vår miljöbelastning.

Rent & Fints mål är att vara miljöledande i all affärsverksamhet. I den företagsövergripande policyn ingår sedan länge att erbjuda goda och säkra arbetsplatser, skydda miljön och bevara energi- och naturresurser.

För att bidra till en hållbar utveckling skall verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. Genom att använda Rent & Fint-modellen® så säkerställs att miljökraven efterlevs.

Att miljön ska vara en naturlig del av arbetet för alla på företaget miljöpåverkan från transporterna ska minska genom god planering av varuleveranser, företagstransporter och medarbetarnas resande minska kemikalieförbrukningen med 10%.

Att arbeta för en bättre miljö är ett viktigt och naturligt åtagande för Rent & Fint Städservice. Miljöfrågan genomsyrar idag en stor del av det dagliga arbetet inom företaget. Målsättningen är en ständigt minskad miljöbelastning.

Miljöpolicy

Erbjuda en god och säker arbetsmiljö där det är säkerställt att personalen är rätt utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.

ta ansvar för miljön där vi verkar, agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö.

bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning av material, genom inköp av miljövänliga produkter.

uppfylla eller överträffa alla tillämpliga myndighetskrav och andra frivilliga krav.

sträva efter att ständigt förbättra Rent & Fints miljöledningssystem.
För Privatpersoner
Rent & Fint Göteborg
 • 031-86 46 16
 • Victor Hasselblads Gata 11
  421 31 Västra Frölunda

Rent & Fint Alingsås
 • 0322-63 42 50
 • Norrlandsgatan 7
  441 57 Alingsås

Rent & Fint Malmö
 • 070-095 63 60
 • Industrigatan 39
  212 28 Malmö

Maila oss
 • info@rent-fint.se
ISO Certifierade

iso

Medlemmar i Almega

almega